Finał wojewódzki Mini Olympic Games “Rudno 2018” – 11 listopada 2018 r. godz. 10. RUDNO